Fylakra-EMMEΦ Nieuws

Losse stukken

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar artikelen en onderwerpen die niet of (vaak vanwege de omvang) slechts ten dele in Fylakra zelf zijn gepubliceerd.

Bij Fylakra jg 2022 nr 5:
Volledige tekst van de oratie van Rembert Duine, 5 oktober 2022 (PDF)

Biografie Caroline Bleeker, najaar 2019
In 1997 schreef Gijs van Ginkel een biografie van Caroline Bleeker, ter gelegenheid van haar honderdste geboortejaar.

Bij Fylakra jg 2019 nr 3:
Het appartaat van Henk Dijkerman.

Uit Fylakra jg 2016, nr 4:
De eerste twintig jaar

Uit Fylakra jg 2006, nr 3:
Het halfweg-punt: Fylakra 25 jaar. of: is er ooit iets nieuws onder de zon?