Fylakra-EMMEΦ Nieuws

Losse stukken

Biografie Caroline Bleeker

Omslag van de biografie van Caroline Bleeker

De biografie van Caroline Bleeker

In 1997 schreef Gijs van Ginkel een biografie van Caroline Bleeker, ter gelegenheid van haar honderdste geboortejaar. Caroline Bleeker was de oprichter van de Nederlandse Optiek- en Instrumentfabriek. Haar naam leeft voort in het gebouw dat nog steeds de afdeling Instrumentatie van de faculteit huisvest, alsmede een depot van het Utrechts Universiteitsmuseum.

Gijs van Ginkel was lange tijd de hoofdredacteur van Fylakra, en heeft zijn werk nu in PDF-vorm beschikbaar gesteld. De biografie is te downloaden vanaf de website van Bètawetenschappen: https://web.science.uu.nl/FylakraFiles/Bleeker_Biografie_Gijs_van_Ginkel.pdf (32 MB).

Hieronder reproduceren wij de inleiding van de biografie.

Inleiding

Caroline Emilie {Lili voor vrienden) Bleeker was een zeer begaafde, intelligente en markante vrouw, die niet alleen een universitare studie Natuurkunde bekroonde met een cum laude promotie tot doctor in de wis- en natuurkunde, maar die ook de visie, de durf en het doorzettingsvermogen had om een Physisch Adviesbureau in het leven te roepen: een voor die tijd volkomen nieuw initiatief dat model heeft gestaan voor de huidige organisatie TNO. Ook durfde zij het aan om, verbonden met het adviesbureau, een instrumentenfabriek te beginnen, die apparatuur maakte ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek van universiteiten en bedrijven.

Caroline Bleeker

Caroline Bleeker

Deze fabriek groeide uit tot een hoogwaardig bedrijf, dat nationaal en internationaal een grote reputatie kreeg door de voortreffelijke kwaliteit van zijn producten. Die producten bestrijken een breed scala aan optische en precisie electrische apparatuur. De electrische apparatuur, bestaande uit instrumenten voor het met grote nauwkeurigheid meten van spanning, weerstand en stroom, kreeg binnen korte tijd een solide kwaliteitsreputatie, die tot dit moment voortduurt.

Speciaal echter de optische instrumenten en dan met name de microscopen zijn het vermelden waard, omdat Nederland ten tijde van Bleeker’s initiatieven in deze geen eigen optische industrie kende en na Anthonie van Leeuwenhoek ook geen traditie had van seriematige microscoopproductie.

Met dit boek wil de auteur deze markante vrouw, haar werk en haar verdiensten voor wetenschap en samenleving schilderen. Voor deze schildering wordt gebruik gemaakt van documenten en brieven, die Caroline Bleeker heeft nagelaten, verslagen en artikelen over haar en haar bedrijf en interviews met mensen, die op een of andere wijze met haar te maken hebben gehad.

Deze biografie is uitdrukkelijk zo opgezet, dat Caroline Bleeker zelf, of anderen, over haar zoveel mogelijk aan het woord komen aan de hand van de brieven en documenten, die beschikbaar zijn gebleven. De opgenomen documenten zijn exact weergegeven, ook als daar tikfouten inzaten. Bovendien is ook zoveel mogelijk de lay-out gekozen, die gehanteerd is in de met schrijfmachine getikte stukken.

Wij hopen dat de lezer met behulp van deze verschillende penseelstreken zelf zijn/haar eigen portret van Lili Bleeker kan schetsen.

Dit is de inleiding op de biografie van Caroline Bleeker. De volledige biografie is te downloaden vanaf de website van Bètawetenschappen:
https://web.science.uu.nl/FylakraFiles/Bleeker_Biografie_Gijs_van_Ginkel.pdf (32 MB).