Fylakra-EMMEΦ Nieuws

Wat is Fylakra-EMMEΦ Nieuws?

Fylakra (FYsisch LAboratorium KRAnt) is het personeelsblad rond de Utrechtse Fysica en wordt sinds de oprichting in 1957 regelmatig uitgegeven voor de secties en afdelingen van het departement Natuur- en Sterrenkunde van de Universiteit Utrecht.

Sinds 2018 verschijnt Fylakra in combinatie met EMMEΦ Nieuws, het nieuwsblad van het departement Natuurkunde.

Foto kop: Pieter van Dorp van Vliet / UU

Meer informatie