Fylakra-EMMEΦ Nieuws

Kopij

Kopij voor de Fylakra-EMMEΦ Nieuws kan worden ingeleverd bij de leden van de redactie of worden ingestuurd via e-mail:
science.phys.nieuws@uu.nl of Fylakra@phys.uu.nl. Elektronische documenten het liefst in Word zonder opmaak.

Heeft u nog vragen over het inleveren van kopij, schroom niet, bel de eindredacteur 030-253.1007.

In Fylakra-EMMEΦ Nieuws worden alleen artikelen opgenomen die rechtstreeks met het departement of de medewerkers daarvan te maken hebben. Het blad wordt niet voor reclamedoeleinden gebruikt.

Artikelen worden geplaatst onder verantwoording van de redactie

Geprefereerde lengte van artikelen

Er wordt door de redactie geen limiet gesteld aan de lengte van artikelen. Maar er is een (Fylakra)wet die zegt dat “het aantal mensen dat een stuk leest is omgekeerd evenredig is aan de lengte van dat artikel”. Eén, maximaal twee pagina’s (inclusief illustraties) is een aardige richtlijn voor een stuk. Eén pagina tekst (zonder illustraties) in Fylakra-EMMEΦ Nieuws komt overeen met ongeveer 500 woorden.

Fylakra-EMMEΦ Nieuws wordt opgemaakt in een 2 koloms stijl in A5 formaat.

Adres redactie Fylakra-EMMEΦ Nieuws

Minnaertgebouw kamer 4.02
Leuvenlaan 4, 3584 CE Utrecht
Tel. 030-253.1007 / 030-253.2922
E-mail: science.phys.nieuws@uu.nl of Fylakra@phys.uu.nl