Fylakra-EMMEΦ Nieuws

Nieuws

De lente van 2022

Het tweede nummer van Fylakra-EMMEΦ Nieuws van 2022 ligt inmiddels weer op de deurmat, in het postvak of op koffietafel. De lente is al een eind op weg en heeft al veel goeds gebracht; het weer was uitstekend, corona lijkt zich terug te trekken – al ziet het op de terugtocht nog wel kans om flink wat besmettingen te veroorzaken – en het openbare academische leven komt weer op gang.

Op het wereldpolitiek vlak is het allemaal wat minder vrolijk. Diverse initiatieven worden genomen om collega-wetenschappers, studenten en zusterinstellingen uit crisisgebieden de helpende hand te bieden. De wetenschap wil iets doen, maar wat? Onze vaste columnist Frans Wiersma geeft stof tot nadenken in zijn column “Een andere Rus” waarin hij het leven en werk van Andrej Sacharov (1921–1989) beschrijft.

De universiteit bereidt zich voor op het post-pandemische tijdperk en de medezeggenschap maakt zich klaar om daarover mee te denken. In dit nummer doet Gerhard Blab daarvan uitgebreid verslag in “News from the Faculty Council”. Een hot item is de verhuizing van het magazijn Bètawetenschappen naar het westen van Utrecht om de verkeersdrukte in de Uithof te verminderen. Daar zijn nogal wat twijfels over maar de factulteitsraad zit er bovenop en houdt de vinger aan de pols. Ook het SONS en A-Eskwadraat kijken vooruit en kondigen in dit nummer alvast mooie evenementen aan; de door het SONS georganiseerde Departement dag 2022 dat wordt gehouden op maandag 16 mei en A-Eskwadraat presenteert de Mei Carrière Maand aan dat op 3 mei begint met een Carrièresymposium. Ook het 50-jarige jubileum van de studentenvereniging wordt gevierd met een uitgesteld Gala in kasteel Aldendriel.

Diverse wetenschappers mochten zich verheugen op de toekenning van prestigieuze en uitzonderlijke grants; de ERC Advanced Grant voor Henk Dijkstra en de Unusual Collaborations Grant voor Sanli Faez. Het bruist van de activiteiten. Nationale onderzoeksinitiatieven over het klimaat worden gestart, kick-Off Meetings Science for Sustainability worden gehouden, promotietrajecten worden zeer succesvol afgesloten en mooie

van de redactiemaster-thesissen geschreven. Over dit alles berichten we in Fylakra-EMMEΦ Nieuws.

Ook stellen we nieuwe medewerkers voor, promovendi, postdocs en nieuwe collega’s in de ondersteuning. Ook berichten we over het afscheid van collega’s die korte dan wel lange tijd bij de fysica betrokken waren. Bijvoorbeeld mensen als Wil van Hooft (die jarenlang hoofd van PZ van natuurkunde is geweest, en daarna bekend stond als ‘onze man bij HRM’ terwijl hij natuurlijk allang andere functies bekleedde. Daarnaast gingen ook Michiel Vermeulen (financiën) en Leo Maas (IMAU) met pensioen. Of, zoals in het geval van Leo, vierde zijn pensioengerechtigde leeftijd, of hij echt met pensioen gaat is de vraag.

In dit nummer van Fylakra-EMMEΦ Nieuws ontbreken vanzelfsprekend de vast items niet die de ruggengraat vormen van ons blad. Zo kijken we weer 50 jaar terug om te zien welke belangrijke zaken er toen in Fylakra onder de aandacht gebracht moesten worden. We dagen de lezer intellectueel en praktisch uit met de puzzel, met bijzondere recepten en met de strip.

We zijn als redactie altijd weer blij met de kopij die we uit het departement ontvangen. De redactie moet daar natuurlijk wel enige moeite voor doen maar aan het eind blijkt dat met de welwillende medewerking van alle collega’s en studenten toch elke keer weer bijzonder goed te lukken. Dat geeft toch ook wel aan dat ons blad met plezier gelezen wordt in het departement en daar doen we het toch allemaal voor.

Namens de redactie veel leesplezier gewenst,

Rudi Borkus en Peter Mertens