Fylakra-EMMEΦ Nieuws

Nieuws

Het vergeten voorwoord

Inmiddels is het weer bijna mei en iedereen is druk bezig. Natuurlijk is ook de redactie van uw lijfblad Fylakra-EMMEф Nieuws weer hard bezig geweest om u weer een mooi en interessant nummer te over­handigen. Zo druk waren wij hiermee dat we bijna vergaten een voorwoord te schrijven waarin we voor onze geachte lezers een tipje van de sluier oplichten wat er allemaal in ons prachtblad te lezen is. Gelukkig, net voor het ter perse gaan van het tweede nummer van 2024 constateerden onze redactie een lege pagina voorin. Bij deze vullen wij die met een korte samenvat­ting van de inhoud van deze Fylakra-EMMEф Nieuws.

Er zijn weer de vaste rubrieken: de puzzel van Ben Jansen, de strip van Joshua Peeters, de column van Frans Wiersma en de bakrubriek van Joost de Graaf. Ook onze historische rubrieken, “Uit de oude doos” en “50 jaar geleden” zijn niet vergeten. Nieuws en nieuw­tjes vanuit het Departement zijn te lezen in EMMEф Nieuws. Sommige nieuwsfeiten verdienen uitgebreider aandacht en die valt dan, verderop in het blad te lezen in een achtergrondartikel of een interview. Of een foto­reportage, zoals die voor het WomanNetPhysics Event.

Er is nieuws vanuit het Natuurkundig Gezelschap. Er zijn evenementen die aangekondigd worden en dus in de agenda moeten worden genoteerd: allereerst de Departementsdag, georganiseerd door de studenten van het SONS op 28 mei. Maar ook de datum voor de Faculty Day is bekend, tegen het einde van het studie­jaar, georganiseerd door en voor de hele faculteit Bè­tawetenschappen. Er zijn weer nieuwe medewerkers die voorgesteld worden, waaronder ook een nieuwe hoogleraar bij Theoretische Fysica. En het departe­ment heeft nu ook PhD councelors. Ook hierover kunt u lezen in dit nummer.

Promovendi Tim van den Akker en Roy Hoytink deden mee met de Hoe?Zo!Show. Er is aandacht voor het gebouw waar een groot deel van het Departement in de toekomst naartoe zal verhuizen, het voormalige SRON-gebouw aan de Sorbonnelaan, nu SL2 geheten. Raimond Snellings deed mee met ‘Meet the professor’ en bezocht een basisschool in Utrecht. Bij GRASP werd een Digital Calorimeter ontwikkeld. Er werd door het Departement afscheid genomen van Arjen Vre­denberg die een ander carrièrepad gaat bewandelen. Hij gaat van zijn hobby zijn werk maken, wat dat is is geen geheim en kun je lezen in het afscheidsartikel van Peter van der Straten. En dan ben ik vast nog heel veel onderwerpen vergeten.

De lift in het BBGEén onderwerp hadden we geen plek meer voor maar wilden we jullie toch niet onthouden: de lift in het BGG. Wat er precies mis mee is is niet dui­delijk maar mensen op de zevende verdieping vertrouwen het maar niks. Dat wordt duidelijk door de poster die er hangt. Voor degenen die te jong zijn voor die film: google op De lift van Dick Maas en stap nooit meer in deze lift.

Nog een klein puntje voordat we jullie loslaten op dit nummer: voordat EMMEф Nieuws een onderdeel werd van de Fylakra was het de nieuwsbrief van ons depar­tement. Daarovoor heette die nieuwsbrief FacNieuwS, toen het nog de Faculteit Natuur- en Sterrenkunde was. Alle oude nummers van FacNieuwS en EMMEф Nieuws waren al digitaal na te lezen, maar inmiddels niet meer zo goed te vinden. Nu is dit digitale archief verplaatst naar de website van Fylakra: https://fylakra.sites.uu.nl/facnieuws/ zodat er één plek is waar alle nummers van Fylakra-EM­MEф Nieuws en diens voorlopers na te lezen zijn.

Joshua Peeters en Rudi Borkus