Fylakra-EMMEΦ Nieuws

Nieuws

Het jaar is weer begonnen

Een nieuw jaar is begonnen en dus is het ook weer tijd voor een nieuw nummer van Fylakra-EMMEΦ Nieuws. En er is alweer veel gebeurd sinds ons vorige nummer, dus we hebben weer een goed gevuld blad voor onze lezers.

Voor wie er even terug wil kijken wat er allemaal gebeurd is in 2022, hebben we het jaaroverzicht. Daarin staan ook de laatste activiteiten uit 2022 die nog plaatsvonden na de verschijning van ons laatste nummer van vorig jaar. Zoals het drukbezochte 26e Princetonplein Muziekfestijn met de daarop volgende kerstborrel waarvan ook een fotoverslag te vinden is. Maar ook kunt u verslagen lezen over activiteiten die in 2023 plaatsgevonden hebben. Zo gingen er mensen van het IMAU op skivakantie. De faculteit gaf ook een drukbezochte nieuwjaarslunch en het Debye Instituut hield een sportdag. En ook komende evenementen worden aangekondigd: vanuit de medezeggenschap wordt u geattendeerd op de komende verkiezingen van de faculteitsraad.

Helaas ontvielen ons ook weer enkele (oud-)medewerkers. U kunt in dit nummer het In Memoriam lezen van Rob Dittmar, Theo Ruijgrok, Theo Heij en Will de Ruijter.

In de meeste instituten zijn ook nieuwe mensen te verwelkomen. Zij stellen zich voor in de pagina’s van Fylakra-EMMEΦ Nieuws. Enkele gasten worden voorgesteld in dit nummer. Tevens zijn de laudatio’s te lezen van in de tussentijd gepromoveerde Natuurkundigen. Komende promoties worden ook aangekondigd. En een student geeft een Layman Summary van zijn thesis. Verder is er aandacht voor gewonnen prijzen en bijzondere publicaties.

Ook de vertrouwde rubrieken zijn weer te vinden: de puzzel is er weer, net als de strip en de column van Frans Kingma. Dante vond iets ‘uit de oude doos’ en ging samen met Ralph terug naar ‘50 jaar geleden’ om te zien waar de fysische gemeenschap zich in die dagen druk over maakte. Ook heeft Joost weer een recept om te bakken voor de ‘physicists in the kitchen’.

Over Joost de Graaf gesproken: na zijn vele jaren in de redactie van Fylakra-EMMEΦ Nieuws, heeft hij besloten hiermee te stoppen. Gelukkig heeft hij wel voor vervanging gezorgd. Niet één, maar twéé personen komen vanuit het Instituut voor Theoretische Fysica de redactie versterken: Annette Ligtenberg en Lukasz Karwacki. En nog een geluk: Joost gaat wel door met zijn bakrubriek (dus als u een lekker recept kent, dan kunt u dat altijd aan hem doorgeven). Hierbij willen wij Joost van harte bedanken voor zijn inzet voor Fylakra-EMMEΦ Nieuws. En wij willen Annette en Lukasz natuurlijk welkom heten.

 

Fotoverantwoording

Bij het artikel in het vorige nummer zijn een paar dingen mis gegaan. De schitterende foto’s op de afscheidsreceptie van Hans Gerritsen waren van de hand van fotografe Marieke Wijntjes. Natuurlijk hadden we dat moeten vermelden maar in het hectiek van deadlines en het opmaakgeweld was deze helaas weggevallen. Bij dezen alsnog. En als we dan toch bezig zijn met errata dan willen wij bij deze ook onze verontschuldigingen maken aan Dante Killian. In het vorige nummer hebben wij verzaakt om te vermelden dat de prachtige foto’s bij de viering van vijftig jaar Ioniserend Stralingspracticum van zijn hand waren. Het spijt ons, Dante, het zal niet meer gebeuren. Hopen we.

 

Rest ons niet anders om iedereen veel leesplezier toe te wensen met het nieuwe nummer van Fylakra- EMMEΦ Nieuws.

Joshua Peeters en Rudi Borkus