Fylakra-EMMEΦ Nieuws

Nieuws

Een nummer voor de feestdagen

Na twee jaar wachten was het dan weer zover: Sinterklaas bracht eindelijk weer een bezoek aan het departement Natuurkunde voor een Sinterklaascolloquium. Door Corona kon het feest steeds niet doorgaan, behalve in kleine gezelschappen en op een afstand van anderhalve meter. Maar dit jaar konden we weer met zijn allen in de galmende hal van het Minnaertgebouw de Goedheiligman toezingen. In dit laatste nummer van Fylakra-EMMEф Nieuws in 2022 kunt u er alles over lezen.

Dit was natuurlijk niet de enige gelegenheid waarop het Departement bij elkaar kon komen. Naast het col­loquium van Sinterklaas was er, na twee online edities in 2020 en 2021, weer een ’t Hooft-colloquium waarbij men lijfelijk in de zaal kon zitten. In november bestond het Ioniserende stralingspracticum 50 jaar en dat werd gevierd met een evenement. Het Weekend van de We­tenschap vond plaats. Ook was er weer een Bachelor Open Dag waar middelbare scholieren op zoek naar een bachelor-studie de universiteit bezochten. Er werd een postersessie voor Experiment Design gehouden. Professor Rembert Duine hield zijn oratie (de volledige tekst vindt u op deze website). Over al deze evenementen kunt u lezen in uw lijfblad.

Ook de onderzoeksvisitatie heeft plaatsgevonden, maar daarover hebben wij nog geen artikel geschre­ven. De commissie was in hun eerste reactie welis­waar complimenteus over het onderzoek binnen ons Departement van het Debye-Instituut. Toch hebben we besloten hierover pas een artikel te publiceren als het rapport van de visitatiecommissie gearriveerd is. Wel kunnen we stellen dat iedereen heel hard gewerkt heeft voor het soepel verlopen van de visitatie. Zo hard dat niemand eraan gedacht heeft een paar foto’s te maken van het bezoek van de visitatiecommissie. Of dat de werkelijke reden is dat wij nog geen verslag publiceren, kunnen wij niet bevestigen.

Maar laten we niet stil blijven staan bij wat er niet in Fylakra-EMMEф Nieuws staat, maar kijken wat er nog meer te lezen is. Er zijn weer veel jonge onderzoekers gepromoveerd en hun laudatio’s zijn na te lezen in dit nummer. Er zijn prijzen gewonnen, door studenten en door emeriti. Er zijn weer nieuwe medewerkers begonnen aan het departement, die zichzelf voorstel­len. Maar er gingen ook collega’s weg en verslagen van hun afscheid staan ook in dit nummer. Oud-collega John Cooijman bracht een bezoek aan ons departe­ment en stuurde ons een brief met zijn bevindingen. Er is helaas is ook een oud-collega overleden: het In Memoriam van Rob Rutten vindt u eveneens in deze pagina’s.

Ook zal u daar onze vaste rubrieken tegenkomen. Frans Kingsma schreef weer een column, Ben Jans­sen bedacht weer een puzzel, Joshua Peeters tekende weer een strip. Dante Killian vond opnieuw iets ‘uit de Oude Doos’. Bovendien dook hij weer samen met Ralph Meulenbroeks in de archieven van Fylakra-EM­MEф Nieuws om te ontdekken waarmee de fysische gemeenschap zich 50 jaar geleden bezig hield.

Er wordt in dit nummer echter niet alleen teruggeke­ken. Wij verheugen ons nu al op het Princetonplein Muziekfestijn met de daarop volgende kerstborrel die net als het Sinterklaascolloquium door de coronapan­demie twee jaar lang niet kon doorgaan. En wij kijken in dit voorwoord al vooruit naar de kerst en oud en nieuw; dagen waarop de gebouwen gesloten zijn en we dus alle tijd hebben om dit laatste nummer van dit jaar helemaal uit te spellen.

Wij wensen onze lezers dan ook een fijn kerstfeest, een goede vakantie en veel leesplezier met dit nieuwe nummer en zien u weer in 2023,

Joshua Peeters en Rudi Borkus