Fylakra-EMMEΦ Nieuws

Nieuws

Nieuw, nieuwer, nieuwst

September begon met de opening van het Academisch Jaar door de Universiteit in de Domkerk. Een dag later opende de Decaan van Bètawetenschappen het Academisch Jaar voor onze faculteit, in de hal bij het grote scherm van het Ko­ningsbergergebouw. Daarmee was officieel het nieuwe studiejaar begonnen. Eerder had men al de nieuwe studenten kunnen zien: zij waren druk bezig kennis te maken met hun nieuwe opleiding, voor veel in een nieuwe stad, waar ze nieuwe mensen leerden kennen.

Al deze nieuwigheden vragen natuurlijk ook om een nieuw nummer van Fylakra-EMMEΦ Nieuws. Hierin valt ook veel nieuws te melden. Zo hebben zowel A-Eskwadraat als het SONS een nieuw bestuur dat zich voorstelt aan de lezers. Ook zijn er nieuwe mede­werkers, zowel in de instituten als bij de ondersteunen­de diensten, die welkom geheten worden. Er zijn nieu­we ENW-XL toekenningen waaraan ook medewerkers van ons departement gaan bijdragen. En zijn er weer meerdere nieuwe gepromoveerden te feliciteren met hun succesvolle promotie waarvan we de laudatio’s in dit nummer kunnen lezen.

Ook nieuw, maar toch ook oud, want terug van wegge­weest: de Vagant. De ontmoetingsplek voor studenten is opnieuw gebouwd, op de plek waar het eerder ook al stond, voor het Koningsbergergebouw.

Maar niet alles is nieuw, nieuwer, nieuwst. In deze Fylakra-EMMEΦ Nieuws zijn ook veel vertrouwde rubrieken terug te vinden, in de vorm die jullie van ons gewend zijn. Zo kijkt Dante wat hij nog meer vindt in de Oude Doos (een vervolg op zijn artikel uit het vorige nummer!). Ben heeft weer een puzzel gemaakt en ook de bakrubriek van Joost is weer. Joshua heeft inmid­dels al honderd strips getekend voor Fylakra-EMMEΦ Nieuws, dus nu verschijnt nummer 101 (met als onder­werp een Natuurkundige waarover hij onlangs ook al een strip maakte). Dit was voor de Random Reporter een reden om bij hem langs te gaan. En Dante en Ralph verdiepen zich in de geschiedenis van Fylak­ra-EMMEΦ Nieuws en kijken wat voor interessants vijftig jaar geleden in ons blad te lezen was.

Nadine van der Heijden schreef een verslag van de Faculty Day, die nog voor de zomer in juli plaatsvond. Verder is er een artikel over een bijzonder thesis­praatje: biologiestudent Menno Bas deed een Major Research Project onder de vleugels van Leo Maas, een interdepartementaal onderzoek. Ook kwam het droevige nieuws dat Hans Nieuwenhuijzen is overle­den ons ter ore. Rob Rutten schreef een In Memoriam voor hem.

Hoewel dit nummer van Fylakra-EMMEΦ Nieuws dus weer vertrouwd aandoet, zijn ook bij ons op de redactie wel enkele vernieuwingen. Zo is onze (nieu­we) bestuurssecretaris Quirine Laumans onze redactie komen versterken. Ook nieuw is dat het voorwoord geschreven is door Joshua. Gelukkig wel samen met Rudi, zodat nieuw en vertrouwd mooi samenkomen.

Wij wensen u veel leesplezier met dit nieuwe nummer.

Joshua Peeters en Rudi Borkus