Fylakra-EMMEΦ Nieuws

Nieuws

De zomer van 2022

Nu de zomer nog maar net begonnen is en de vakanties al voor de deur staan brengen we het inmiddels derde nummer van Fylakra-EMMEΦ Nieuws van jaar 2022 uit. Er is veel gebeurd dit academisch jaar. Wat corona betreft blijft het onzeker. Aanvankelijk leek de pandemie uit te doven, maar recent zien we toch weer een opleving, die eigenlijk pas in het najaar werd verwacht. Het wordt sowieso weer een spannend jaar, met een nieuwe minister die allerlei plannen heeft voor het hoger onderwijs en de wetenschap. We gaan het allemaal zien, maar eerst komt het zomerreces en voor u ligt een nieuw nummer van Fylakra-EMMEΦ Nieuws, al meer dan 65 jaar een betrouwbaar baken in onzekere tijden.

Het goede nieuws is dan ook dat het archief van Fylak­ra nu compleet via het web te raadplegen is en dat al­lerlei ontwikkelingen binnen de Fysica in Utrecht in het beter in het perspectief van de tijd te plaatsen zijn. En natuurlijk ontbreken de retrospectieve rubrieken Uit de oude doos (Dante) en 50 jaar geleden (Dante/Ralph) niet. We kijken ook terug op de feestelijke bijeenkomst op 8 juni van 100 jaar Bijlhouwerstraat. Samen met fa­milieleden van Ornstein is de eerste steenlegging her­dacht van de bouw van (de aanbouw) van het Fysisch Laboratorium. Tot slot wordt op de achterpagina van dit nummer door Joshua in de strip aandacht besteed aan het feit dat Utrecht 900 jaar geleden stadrechten verwierf. Tot zover het oude ‘nieuws’.

Meer recent hebben er natuurlijk ook allerlei gebeur­tenissen plaatsgevonden die het vermelden waard zijn. Zo is er op maandag 16 mei wederom een zeer succesvolle Departementsdag gehouden waarvoor de SONS leden Yonne, Ismaail en Willem, alle credits verdienen. In het vorige nummer is er op de achterpa­gina aandacht besteed aan de nieuwe AFM/STM van Ingmar Swart. Toevallig liep de Random Reporter weer eens in het gebouw en kwam geheel onverwacht Ing­mar tegen. Die liet zich deze buitenkans niet ontgaan om uitgebreid te vertellen over zijn nieuwe ‘speeltje’.

Nieuwe wetenschappers en ondersteuners zijn aangesteld en worden voorgesteld. Collega’s hebben afscheid genomen of gaan binnenkort afscheid nemen. We berichten over succesvolle afrondingen van promo­tietrajecten en nieuwe promovendi worden zoals ge­bruikelijk in Fylakra-EMMEΦ Nieuws voorgesteld. Een droevig bericht is het overlijden van oudcollega Philip van der Vliet, Dante Killian schreef een In Memoriam over deze markante technicus.

Al het nieuws, verslagen en mededelingen wordt zoals gebruikelijk verluchtigd, bekritiseerd, becommen­tarieerd, artistiek verbeeld, intellectueel en culinair uitgedaagd in onze vaste rubrieken door Ben, Joshua, Joost, Dries, Dante en Ralph. En er staan natuurlijk nog veel meer in dit Fylakra-EMMEΦ Nieuws.

Afscheid

Tot slot nog een persoonlijk woord van afscheid als lid van de redactie van Fylakra-EMMEΦ Nieuws. Met veel plezier heb ik samen met Rudi en alle redactieleden mee mogen werken aan Fylakra-EMMEΦ Nieuws. De fysische gemeenschap in Utrecht is een echte en hechte gemeenschap waarin veel gebeurt en die een lange rijke traditie kent. Ik heb dat ook in mijn loopbaan als bestuurssecretaris mogen ervaren. Ik heb ook met veel plezier en voldoening bij Natuurkunde en de Uni­versiteit Utrecht gewerkt de afgelopen jaren. Dat stopt deze zomer en ik neem afscheid als bestuurssecretaris en redactielid, maar ik wil dit niet doen zonder iedereen te bedanken voor de fijne samenwerking al deze jaren,

Rest ons namens de hele redactie de lezer een goede vakantie te wensen en veel leesplezier.

Peter Mertens