Fylakra-EMMEΦ Nieuws

Nieuws

Fylakra-EMMEΦ Nieuws 5: Niets heeft zo’n karakteristieke regelmaat als onvoorspelbaarheid!

In het vorige nummer van Fylakra-EMMEΦ nieuws konden we nog dapper aankondigen dat alle coronamaatregelen en de anderhalvemetersamenleving zo langzamerhand wel aan het verdwijnen waren. We spiegelden onszelf al visioenen voor van mooie intermenselijke contacten in de practicum- en onderwijszalen. Dat alles in de hoop dat de cijfers laag zouden blijven en de gemeenschap niet nogmaals op slot zou gaan. Toch is het wat anders gelopen en lijkt de onvoorspelbaarheid der zaken met regelmaat terug te komen. Zelfs zeer oude tradities zoals het Sinterklaascolloquium en het Princetonplein Muziekfestijn hebben het dit keer moeten ontgelden.

Toch kan de onvoorspelbaarheid ons nu niet meer zo erg verrassen als voorheen. We raken er en beetje op voorbereid. Fylakra-EMMEΦ nieuws kan op dit moment zowel ouderwets worden gedrukt en/of als digitaal nummer worden uitgebracht. Gedrukt of digitaal, het maakt ook niet zoveel meer uit voor de vormgeving: het gaat immers ook om de inhoud en we hebben weer een vol nummer.

Er is genoeg content te vinden in dit nieuwe nummer van Fylakra-EMMEΦ nieuws. Er is nieuws, er zijn berichten, foto’s, columns, en niet alleen dat. In de komende donkere dagen voor Kerst kan men via dit nummer kennismaken met nieuwe medewerkers en met de bijzondere prestaties van bekende en wellicht minder bekende medewerkers. We belichten de inspanningen van PhD-, master- en bachelor studenten.

Ook wordt er teruggeblikt de betekenis van vertrekkende medewerkers en op allerlei activiteiten die in het recente, maar ook verre verleden hebben plaatsgevonden aan de hand van archiefmateriaal en intrigerende voorwerpen. Er kan ouderwets worden gepuzzeld en worden genoten van de strip, de foto’s, de commentaren, berichten en columns.

Belangrijke gebeurtenissen geven we een prominente plaats zoals het feit dat niet minder dan twee jonge wetenschappers in de afgelopen tijd tot hoogleraar zijn benoemd. Erik van Sebille werd per 1 november van de redactie benoemd tot hoogleraar Oceanography and Public Engagement bij het IMAU en bij het Freudenthal Instituut, Thomas Grimm is per 1 december benoemd tot hoogleraar Quantum Gravity and Geometry bij het ITF. Ook laten we niet onvermeld dat diverse mensen met wetenschaps- en andere prijzen zijn beloond en ook dat verschillende mensen in ons departement zich in de publieke ruimte hebben gewaagd om hun wetenschappelijke verhaal te vertellen aan toehoorders van jong tot oud en van allerlei pluimage.

We zullen ons echter deze keer niet laten verleiden om uitspraken te doen over het verloop van de pandemie, hoezeer we dat ook zouden willen doen en hoezeer we ook hoop willen brengen in deze lastige tijden. Wel willen we alle medewerkers en gasten een mooi Kerstfeest wensen en een fijne vakantie,

Namens de redactie veel leesplezier gewenst,
Rudi Borkus en Peter Mertens
Hoofdredactie